SuzanneNon

http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st064.shtml